Demetrius Vanspranghe

Méér dan 15 jaar lid van de club. Steeds paraat om een luchtvaartshow te bezoeken en binnen- of buitenland. Daarnaast ook geïnteresseerd in natuur, cultuur en architectuur.

www.demetrius.be